Bản in     Gởi bài viết  
Gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới ở thị xã Ba Đồn 
 

      Xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần thay đổi bộ mặt quê hương, đưa đời sống của người dân ngày càng phát triển. Từ năm 2010 Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã bắt đầu được triển khai thực hiện. Đến nay, phong trào xây dựng Nông thôn mới đã tạo được sức lan tỏa trong cán bộ và nhân dân, bộ mặt nhiều miền quê đã dần được khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, nhiều gương điển hình ở xã Quảng Minh đã hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng các công trình văn hoá, trong đó có gia đình ông Hoàng Công Sự ở thôn Đông Thành, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn.

      Từ khi có chủ trương về xây dựng nông thôn mới, với cương vị là Phó chủ tịch Mặt trận xã Quảng Minh, ông luôn trăn trở để xây dựng bộ mặt quê hương ngày càng khởi sắc. Bản thân ông đã tích cực vận động, tuyên truyền cho nhân dân trong xã về chủ trương, mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động bà con nhân dân trong Thôn tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của gia đình trong phát triển kinh tế; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các hộ còn khó khăn, tạo điều kiện để mọi người cùng nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Không chỉ có thế, bản thân ông còn vận động bà con hiến đất, góp công, góp sức làm đường bê tông. Đến nay, có 100% đường liên thôn đã được bê tông hóa với số tiền là 220 triệu đồng, các trục đường liên xóm đang được nhân dân tiếp tục đóng góp 500.000 đồng/hộ để làm bê tông.

     Gia đình ông luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Để bà con trong thôn có địa điểm tổ chức sinh hoạt cộng đồng và hội họp, gia đình ông đã ủng hộ quê hương 600 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn Đông Thành với diện tích 103m2 và trang thiết bị nội thất đầy đủ. Từ kinh nghiệm thực tế của gia đình, ông đã vận động người dân cho con em tham gia xuất khẩu lao động giúp gia đình thoát nghèo và trở thành hộ khá giả.

Nhà văn hoá thôn Đông Thành do gia đình ông Hoàng Cộng Sự ủng hộ xây dựng

       Với những đóng góp hết sức quan trọng trong phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở địa phương, gia đình ông Hoàng Cộng Sự đã được chính quyền, mặt trận các cấp khen thưởng. Tích cực, nhiệt tình, không ngại khó khăn, luôn gương mẫu tham gia các phong trào ở địa phương - đó cũng là lời khen ngợi của nhân dân trong xã dành cho ông. Đến nay, xã Quảng Minh đã đạt 13/19 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2020 xã về đích nông thôn mới.

      Về thôn Đông Thành hôm nay, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy tâm trạng phấn khởi, niềm vui mới trên nét mặt mỗi người dân. Sự đổi thay ở vùng quê nông thôn Đông Thành nói riêng và của xã Quảng Minh hôm nay có sự đóng góp tâm huyết của những cá nhân gương mẫu như ông Sự./.

Văn Châu - Mặt trận Ba Đồn

 

[Trở về]